24 3 / 2014

24 3 / 2014

Ảnh ko cần đến effect của insta vẫn toả sáng chói loà :”) mình bị nhớ lễ hội ấy :< muốn nhảy thêm chục lần nữa :< mướt mát mồ hôi đến mấy cũng được :< miễn là được nhảy cùng đồng bọn :(( huhu ~

Ảnh ko cần đến effect của insta vẫn toả sáng chói loà :”) mình bị nhớ lễ hội ấy :< muốn nhảy thêm chục lần nữa :< mướt mát mồ hôi đến mấy cũng được :< miễn là được nhảy cùng đồng bọn :(( huhu ~

11 3 / 2014

Đi siêu thị giờ này toàn thấy bánh kẹo với sôcôla đập vào mặt :((

Đi siêu thị giờ này toàn thấy bánh kẹo với sôcôla đập vào mặt :((

02 3 / 2014

Chúc mừng em đã về đội của chị 💋

Chúc mừng em đã về đội của chị 💋

28 2 / 2014

astudyinsmaug:

hipsterinatardis:

jakemalik:

I could be attacked by a million of the these little bunnies and would seriously not care at all

image

like just come attack me

image

now

image

attack me with kisses

image

image

i hadn’t even scrolled down all the way before i knew that last gif would be there

(Source: hi, via kyeopta-jiral)

28 2 / 2014

spooksthebun:

professionalyiffer:

the-bard-of-doom:

WHO SCARED THIS ADORABLE PIECE OF FLUFF

fun fact about bunnies!!!!!! this bun isn’t scared, it’s happy! when bunnies jump into the air and twist their bodies around, that’s called a binky, which is one of the ways they play around and have fun!

IS IT LITERALLY CALLED A BINKY ARE YOU SERIOUS

spooksthebun:

professionalyiffer:

the-bard-of-doom:

WHO SCARED THIS ADORABLE PIECE OF FLUFF

fun fact about bunnies!!!!!! this bun isn’t scared, it’s happy! when bunnies jump into the air and twist their bodies around, that’s called a binky, which is one of the ways they play around and have fun!

IS IT LITERALLY CALLED A BINKY ARE YOU SERIOUS

(Source: mortimerainey, via -everdeen)

27 2 / 2014

ngày mưa chỉ cần thế này là đủ.

ngày mưa chỉ cần thế này là đủ.

25 2 / 2014

rõ là nửa đêm hết trò :))

rõ là nửa đêm hết trò :))

25 2 / 2014

thế này thì đích thị là gái công sở rồi nhé :&#8221;(

thế này thì đích thị là gái công sở rồi nhé :”(