29 6 / 2014

Mưa to như con bò :( ướt sũng luôn rồi :((

20 6 / 2014

này thì mùa hè :( ngon lành luôn :(

này thì mùa hè :( ngon lành luôn :(

15 6 / 2014

global-fashions:

Deepika Padukone - Vogue India June 2014

Photographer: Mazen Abusrour

Stylist: Anaita Shroff Adajania

Hair: Gabriel Georgiou

Make-up: Anil Chinnappa

(via totorotori)

30 5 / 2014

30 5 / 2014

(Source: wolveswolves, via breakinq)

30 5 / 2014

(Source: , via breakinq)

30 5 / 2014

30 5 / 2014

luxylicious:

Fashion - Luxury - Summer - Lifestyle xxxx

luxylicious:

Fashion - Luxury - Summer - Lifestyle xxxx

(via defiantely)

29 5 / 2014

closings:

honey… by oceanerin on Flickr.

closings:

honey… by oceanerin on Flickr.

(via colddrops)