21 4 / 2014

(Source: otakuheart)

21 4 / 2014

(Source: g-eass, via breakinq)

21 4 / 2014

kissmeok:

♡Love/Couples♡

kissmeok:

♡Love/Couples♡

(Source: weheartit.com, via so-personal)

19 4 / 2014

mocdieptu:

Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắmAnh gối lên và ngủ một giấc dàiEm có hiểu đời cho em là mộngĐể anh về cứ tưởng một là hai!
- Trịnh Công Sơn.

mocdieptu:

Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai!

- Trịnh Công Sơn.

19 4 / 2014

olden-lenz:

Then the lovers on their wayTokyo, 2013

olden-lenz:

Then the lovers on their way

Tokyo, 2013

19 4 / 2014

happykittypaws:

Melinda: I really want him to remember on his own. It was a big night for him- for us. I can’t believe he would forget.

(via ghostwhispererx)

19 4 / 2014

(Source: ghostwhispererx)

19 4 / 2014

(Source: gedankenwodka, via cuckikicuc)

19 4 / 2014

(Source: mshaws, via whereiamwhoiam)