13 10 / 2014

pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

(Source: cantess, via breakinq)

13 10 / 2014

gailcarriger:

soleil-de-matin:

Hat and 5 Roses, 1956

Ivy hat bomb.

gailcarriger:

soleil-de-matin:

Hat and 5 Roses, 1956

Ivy hat bomb.

(via totorotori)

13 10 / 2014

13 10 / 2014

allthingseurope:

Basel, Switzerland (by  Claudia Moeckel)

allthingseurope:

Basel, Switzerland (by  Claudia Moeckel)

(via tranng)

08 10 / 2014

(Source: wasifio, via l---u---c---y)

08 10 / 2014

08 10 / 2014

(Source: cityofmountains, via kobikat)

03 10 / 2014

Hà Nội vào thu rồi. Trừ những lúc trời nắng oi ra thì mình thấy vui lắm vì gió cứ mát rượi ấy. Hôm nay thấy buồn vì lần đầu tiên trong cái sự ham mua sắm, mình không mua được cái áo mà mình thích chỉ vì trót béo lên. Nói chung là mua được áo đẹp để xúng xính nên buồn lắm.

Hà Nội vào thu rồi. Trừ những lúc trời nắng oi ra thì mình thấy vui lắm vì gió cứ mát rượi ấy. Hôm nay thấy buồn vì lần đầu tiên trong cái sự ham mua sắm, mình không mua được cái áo mà mình thích chỉ vì trót béo lên. Nói chung là mua được áo đẹp để xúng xính nên buồn lắm.

25 9 / 2014

from89:

The stacked urban architecture of Hong Kong

by Peter Stewart

You Can Also Find Me -:

Skumar’s :- Twitter | Facebook | We Heart It | Pinterest | Subscribe

Other Blog :- India Incredible | Facebook

(via kobikat)